Neus keel oor arts Geel Mol - Dr D'hooge

Neus, keel en oren

In mijn privépraktijk in Geel kan u terecht voor professionele diagnose met deskundig advies en behandeling van de meeste neus-, keel- en ooraandoeningen (NKO), hoofd- en halsaandoeningen. Dit gebeurt bij voorkeur na verwijzing door uw huisarts. Patiënten die problemen hebben met gehoor, evenwicht, reuk of smaak, vinden hun weg naar mijn praktijk.

Naast mijn kabinet in Geel, ben ik verbonden aan het Universitair Ziekenhuis te Edegem/ Antwerpen, als consulent neus-, keel- en oorziekten.

Foniater / Stemrevalidatie

Na mijn studies als NKO-arts heb ik me gespecialiseerd in de foniatrie. Ik behandel allerlei stemafwijkingen, zoals heesheid en stemloosheid. Maar ook slikproblemen, taal- en spraakstoornissen behoren tot mijn vakgebied als foniater. Als revalidatiearts binnen het neus-keel oorarts-domein, begeleid ik patiënten die revalideren van operaties aan de stembanden, spraakorganen of het gehoor.

Baby’s en kinderen

Ik behandel ook neus-keel en ooraandoeningen bij baby’s en kinderen, zoals het plaatsen van buisjes in de trommelvliezen. Daarnaast ben ik bekwaamd in kindergehoortesten, speciaal voor baby’s en peuters.